تزریق نخ لیفت

تزریق نخ لیفت

تزریق نخ لیفت صورت برای رفع چین و چروک صورت ، رفع غبغب وجلو گیری از افتادگی پوست