تزریق فیلر لب

تزریق فیلر لب

تزریق چند سی سی فیلر به لب برای فرمدهی و زیبای بیشتر زیباجوی عزیز

تعرفه خدمات

  • درمان چشم50000 تومان
  • ایمپلنت دندان78000 تومان
  • معاینه20000 تومان
  • تست ورزش68900 تومان
  • خدمات85000 تومان

با پزشکان ما آشنا شوید